επιστολή

επιστολή
η (AM ἐπιστολή) [επιστέλλω]
γραπτή ανακοίνωση ή μήνυμα, συνήθως σε τυποποιημένο φύλλο χαρτιού, που αποστέλλεται ή επιδίδεται μέσα σε φάκελο
νεοελλ.
φρ.
1. (αναλόγως τού περιεχομένου) α) «ευχετήρια επιστολή, συλλυπητήρια, απαντητική» κ.λπ.
β) «συστατική επιστολή» — ο αποστολέας συνιστά κάποιον στον παραλήπτη και εκφέρει τη γνώμη του για τα προσόντα και τις ικανότητές του
γ) «ανοιχτή επιστολή» — κείμενο που δημοσιεύεται για να γίνει το περιεχόμενό του ευρύτερα γνωστό και όχι μόνο στον παραλήπτη
δ) «εγκύκλιος επιστολή» ή «εγκύκλιος» — πανομοιότυπη επιστολή ή έγγραφο με πολλούς παραλήπτες
ε) «εμπορική επιστολή» — επιστολή με περιεχόμενο σχετικό με τις δραστηριότητες και τις δοσοληψίες εμπορικών επιχειρήσεων
στ) «απλή επιστολή» — εκείνη που αποστέλλεται με τα συνήθη ταχυδρομικά τέλη
ζ) «συστημένη επιστολή» — αυτή που αποστέλλεται με αυξημένα τέλη ενώ στον αποστολέα χορηγείται απόδειξη και ο παραλήπτης υπογράφει σε ειδικό βιβλίο παραλαβής
αρχ.-μσν.
εντολή, παραγγελία ή διαταγή, προφορική ή γραπτή
αρχ.
1. διαθήκη
2. φρ. α) «ἐξ ἐπιστολῆς» — κατά διαταγή (κάποιου)
β) «ὁ τῶν ἐπιστολῶν» — ο γραμματέας.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • ἐπιστολή — anything sent by a messenger fem nom/voc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιστολῇ — ἐπιστολῆι , ἐπιστολεύς secretary fem dat sg (epic ionic) ἐπιστολή anything sent by a messenger fem dat sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Επιστολή Ιακώβου — Καθολική επιστολή της Καινής Διαθήκης. Γράφτηκε, πιθανότατα, στο διάστημα μεταξύ 40 και 62 μ.Χ., από τον Ιάκωβο τον Αδελφόθεο, που αναφέρεται ως αδελφός του Ιησού και ο οποίος διετέλεσε πρώτος επίσκοπος των Ιεροσολύμων. Η επιστολή απευθύνεται… …   Dictionary of Greek

  • Επιστολή Ιερεμίου — Προφητικό βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Αποτελείται από ένα κεφάλαιο, το οποίο περιέχει επιστολή του προφήτη Ιερεμία προς τους Ιουδαίους «τους αχθησόμενους αιχμαλώτους εις Βαβυλώνα». Σκοπός της επιστολής ήταν να αποτρέψει τους Ιουδαίους από την… …   Dictionary of Greek

  • Επιστολή προς Εβραίους — Μία από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου η οποία σώζεται στον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Είναι ιδιότυπη ως προς το περιεχόμενο, τη μορφή και τη γλώσσα και γι’ αυτό η πατρότητά της αμφισβητήθηκε. Ωστόσο, η ομοιότητα της διδασκαλίας της με τη… …   Dictionary of Greek

  • επιστολή — η έγγραφος λόγος προς απόντα, το γράμμα …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • Επιστολή Ιούδα — Η τελευταία από τις καθολικές επιστολές της Καινής Διαθήκης. Γράφτηκε στο διάστημα μεταξύ 62 και 70 μ.Χ., από τον Ιούδα, έναν από τους λεγόμενους αδελφούς του Ιησού. Απευθύνεται στους χριστιανούς και τους καλεί να υπερασπίζονται σθεναρά την πίστη …   Dictionary of Greek

  • Εβραίους, επιστολή προς- — Μία από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, γραμμένη σε εξαιρετικά γλαφυρό ύφος. Εξαιτίας της ιδιομορφίας της ως προς το περιεχόμενο, τη μορφή και τη γλώσσα, αμφισβητήθηκε η προέλευσή της καθώς και ο χρόνος της συγγραφής της. Παρ’ όλα αυτά, η… …   Dictionary of Greek

  • Διόγνητον, επιστολή προς- — Απολογητική χριστιανική πραγματεία του 2ου αι. μ.Χ. σε τύπο επιστολής. Ο συγγραφέας της παραμένει άγνωστος. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του περιεχομένου της επιστολής είναι ότι o συγγραφέας απορρίπτει την ελληνική και την ιουδαϊκή θρησκευτική… …   Dictionary of Greek

  • ἐπιστολαῖς — ἐπιστολή anything sent by a messenger fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”